Polska wersja English version Deutsch
| Newsletter | Serwisy tematyczne | Samorzad | Zwiedzic | Studiowac | Inwestowac | Mieszkac
 


Aktualności

 

Trasa Średnicowa Północna

Trwają przygotowania do budowy Trasy Średnicowej Północnej - stanowiącej element głównego szkieletowego układu drogowego miasta na kierunku wschód-zachód. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przedstawia informację na temat realizacji tego przedsięwzięcia.

Inwestycja jest realizowana jako projekt kluczowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. "Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia". Termin złożenia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu wyznaczono do 30.06.2010 r.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań:

Zadanie II Etap I: "Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowy układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej w  osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) - "Odcinek od ul. Grudziądzkiej  do ul. Szosa Chełmińska".

Zadanie II Etap II: „Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej w  osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) - Odcinek od trasy mostowej w ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej.

Planowane przedsięwzięcie stanowi budowę drogi publicznej, o kategorii wojewódzkiej,  klasy GP ( droga główna ruchu przyspieszonego ) o 4-ech pasach ruchu,  łącznej długości około 3911,0 m. Zakresem swym obejmuje:

 • budowę Trasy Średnicowej na dwóch odcinkach,
 • budowę obustronnych chodników,
 • budowę ścieżek rowerowych dwukierunkowych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogi,
 • budowę sygnalizacji świetlnej,
 • wykonanie rozbiórki obiektów kolidujących z trasą drogi,
 • przebudowę uzbrojenia podziemnego kolidującego z nowym układem drogowym: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, sieci teletechnicznej, linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, trakcji tramwajowej oraz przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę w niezbędnym zakresie fragmentów sieci trakcyjnej i torowiska istniejącej kolei i linii tramwajowej,
 • budowę  estakady projektuje się nad ul. M. Skłodowskiej-Curie i torami kolejowymi,
 • budowę ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia przed hałasem.

Obecnie toczy się postępowanie dot. oceny oddziaływania  na środowisko mające na celu pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem przeprowadzającym postępowanie jest Regionalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w procedury  dostępne są na stronie internetowej www.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

>>> TUTAJ znajdziesz mapkę z planowanym przebiegiem trasy.


[18.03.2010]

 Podaj kryteria wyszukiwania:
data (dd-mm-rrrr): w tytule: w treści:
 - 


Liczba znalezionych informacji: 829


news Spotkania na półmetku
Tegoroczny cykl spotkań prezydenta Torunia z mieszkańcami poszczególnych osiedli osiągnął półmetek. W czasie debat o mieście, które odbyły się do tej pory, torunian najbardziej interesowały lokalne sprawy. Nie zabrakło też pytań o Europejską Stolicę Kultury czy budowę nowego ...news Sezon turystyczny w ruchu na starówce
Od 1 kwietnia 2010 r. ruch drogowy na toruńskiej starówce będzie się odbywać według reguł przewidzianych dla sezonu turystycznego. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje o zmianach, które będą obowiązywać przez najbliższe siedem miesięcy.news Toruń na dobre i na złe
25 marca 2010 r. Toruń odwiedziła ekipa "Na dobre i na złe", popularnego serialu realizowanego dla programu 2 TVP. W toruńskich plenerach zostały nakręcone sceny z udziałem z udziałem znanych aktorów: Marii Gładkowskiej, Anity Sokołowskiej i Bartosza Opani. Emisja odcinka 28 maja br.news Rozwiązanie umowy z inżynierem projektu
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że w ramach porozumienia stron, rozwiązana została umowa z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp.z o.o. z Bydgoszczy i Grand Metropolią Sp. z o.o. z Ukrainy na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla zadania "Budowa mostu drogowego ...news Niech światło zgaśnie w Toruniu
Prezydent Torunia Michał Zaleski apeluje o godzinne wygaszenie świateł w domach - wieczorem 27 marca 2010 r. - i przyłączenie się w ten sposób mieszkańców Torunia do globalnej kampanii "Godzina dla Ziemi".news Trasa Średnicowa Północna - kolejne konsultacje
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zaprasza na kolejne spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące "Budowy Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska".news Rezolucja mostowa
Rada Miasta przyjęła 18 marca rezolucję w sprawie utworzenia i lokalizacji zastępczej, tymczasowej przeprawy mostowej na Wiśle w Toruniu. Zobowiązuje ona prezydenta Michała Zaleskiego do opracowania parametrów technicznych tymczasowego mostu do końca czerwca.news Bez prowizji, wysokich odsetek i po kosztach
Radni jednogłośnie podjęli 18 marca jedną z najważniejszych uchwał dotyczących dofinansowania budowy nowego mostu wraz drogami dojazdowymi: miasto może zaciągnąć 440 mln zł kredytu na te inwestycję z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na bardzo korzystnych warunkach.news Narodowy Dzień Życia w Toruniu
Integracja międzypokoleniowa będzie tematem przewodnim tegorocznego Narodowego Dnia Życia, który odbędzie się w Toruniu 24 marca 2010 r. pod hasłem "Dziadkowie – dziatkom, dziatki – dziadkom".news 58. sesja rady
W czwartek, 18 marca 2010 r. odbędzie się 58. sesja Rady Miasta Torunia. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w sali nr 33 UMT. Radni będą m.in. dyskutować o zaciągnięciu przez miasto kredytu na budowę mostu w Toruniu.