Polska wersja English version Deutsch
| Newsletter | Serwisy tematyczne | Samorzad | Zwiedzic | Studiowac | Inwestowac | Mieszkac
 


Aktualności

 

Nowy sklep, lepsza droga


[12.06.2013]

 news Światło Pokoju jest w Toruniu

17 grudnia 2014 roku harcerze przynieśli do Torunia Betlejemskie Światło Pokoju.
news Nadwyżka zamiast deficytu

Przyszły rok budżetowy będzie wyjątkowy dla Torunia. Po raz pierwszy od kilkunastu lat miasto wygeneruje nadwyżkę operacyjną. I to przy wzroście wydatków na kulturę, zajęcia pozalekcyjne, żłobki, opiekę nad seniorami, wysokim poziomie inwestowania i mniejszym o 77 mln zł w stosunku do obecnego roku zadłużeniu. 18 grudnia 2014 r., na 3. sesji rady miasta, odbyło się pierwsze czytanie budżetu Torunia na 2015 r.
news Urząd w czasie świąt

Informujemy, iż w dniu 24.12.2014 r. Urząd Miasta Torunia nie będzie przyjmował interesantów, za wyjątkiem Referatu zgonów Urzędu Stanu Cywilnego, który będzie pracować w dniu 24.12.2014 r. i 27.12.2014 r. w godz. od 8.00 do 12.00.
news Rada miasta powołała komisje

Osiem stałych komisji będzie działać w trakcie VII kadencji Rady Miasta Torunia. 18 grudnia 2014 roku, podczas 3. sesji rady miasta, radni zdecydowali o ich powołaniu i ustalili skład osobowy.
news Ryby do kontroli

W okresie przedświątecznym patrol ekologiczny Straży Miejskiej w Toruniu, wspólnie z Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym, rozpoczął kontrolę punktów sprzedaży żywych ryb.
news Komunikacja miejska w święta

W okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Toruniu inaczej będzie kursowała komunikacja miejska.
news Ślubowanie radnych

Dagmara Tuszyńska, Sławomir Kruszkowski i Witold Waczyński na 3. sesji Rady Miasta Torunia złożyli uroczyste ślubowanie na chorągiew miasta.
news Ślubowanie radnych

Dagmara Tuszyńska, Sławomir Kruszkowski i Witold Waczyński na 3. sesji Rady Miasta Torunia złożyli uroczyste ślubowanie na chorągiew miasta.
news Poradnik o współpracy z samorządem

Dostępna jest już publikacja „Toruński program współpracy administracji samorządowej z podmiotami ekonomii społecznej – poradnik dla instytucji wdrażających”, opisująca produkt finalny „Toruńskiego programu współpracy”.
news Dwieście lat, Pani Pelagio!

Sto lat kończy 18 grudnia pani Pelagia Stawicka z Torunia. 20 grudnia jubilatkę odwiedzi prezydent Torunia Michał Zaleski.
news 3. sesja rady miasta

Zmiany w budżecie Torunia w 2014 roku i budżet na 2015 rok oraz ustalenie liczby i rodzajów komisji rady miasta – o tym między innymi będą debatować radni 18 grudnia na 3. w tej kadencji sesji.
news Pieniądze na oświatę

Po raz pierwszy od kilkunastu lat nasze miasto nie wygeneruje deficytu budżetowego. Zamiast niego będziemy mieli nadwyżkę operacyjną.
news Wigilia na Rynku Nowomiejskim

Koncerty kolęd, animacje dla dzieci, słodkie upominki i świąteczny poczęstunek dla uczestników - tegoroczna Wigilia Miejska, która odbędzie się w sobotę, 20 grudnia 2014 roku na Rynku Nowomiejskim zapowiada się wyjątkowo!
news Zgłoś obiekty z azbestem

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki osoby fizyczne, na których posesjach znajdują się materiały zawierające azbest powinny corocznie w terminie do 31 stycznia przedkładać informację o ilości posiadanych materiałów.
news Wojak Boxing Night

31 stycznia za sprawą gali Wojak Boxing Night wielki boks ponownie zawita do hali sportowo-widowiskowej w Toruniu.