Polska wersja English version Deutsch
| Newsletter | Serwisy tematyczne | Samorzad | Zwiedzic | Studiowac | Inwestowac | Mieszkac
 

Serwisy tematyczne >> Budujemy pomnik gen. Józefa Hallera >> 
Darczyńcy

Lista osob i instytucji, które wsparły budowę pomnika finansowo lub rzeczowo:

 • Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego -
  na mocy Porozumienia z dnia 23 lipca 2012 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił wsparcia Gminie Miasta Toruń na realizację przedsięwzięcia      budowy pomnika gen. Józefa Hallera Honorowego Obywatela Miasta Torunia w wysokości 50.000 zł.

Wpłaty na konto budowy pomnika:

 • Zbigniew Rasielewski
 • Zysnarski Tadeusz
 • Frąckiewicz Marian
 • Jarosz Adam
 • Fiderewicz Zbigniew
 • Gołaszewski Sławomir
 • Politowski Eugeniusz
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Cywiński Czesław
 • Głuchowski jan
 • Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-górników
 • Ks. Nowakowski Józef
 • Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o.
 • Bank Spółdzielczy w Toruniu
 • Peszyński Tadeusz
 • Vinpol sp. z o.o.
 • Marwit sp. z o.o.
 • Antonowicz Wanda
 • Karo Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o.
 • Michał Zaleski
 • Danuta Strusiewicz
 • Krajowa Spółka Cukrowa SA
 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło Toruńskich Artylerzystów przy CSAiU
 • Bożena Borczykowska
 • Agro-Śieć sp. z o.o.
 • Danuta i Tadeusz Wańscy
 • Irena Szczęsna
 • Dorota Wakarecy - Liga Miejska w Toruniu
 • Zdzisław Klrauklis

Pomoc rzeczowa:

 • Nova Trading SA
 • Klub Jazdy Konnej JOKER z Działowa
 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
 • 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu